Mano Kaunas

„MANO KAUNAS“ – TAI KAUNIEČIŲ APTARNAVIMO CENTRAS, APIMANTIS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONES

Bendrovių „Kauno švara“, „Kauno energija“, „Kauno vandenys“, „Kauno autobusai“, „Kauno butų ūkis“ ir „Kauno gatvių apšvietimas“ klientai nuo šiol atsakymus į visus klausimus gali greitai ir patogiai rasti socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Mano Kaunas“ ir paskambinę nemokamu telefonu 8 800 20 000.

Jūsų patogumui, nuo 2018 m. sausio 2 d. veikia tik vienas bendras visų įmonių kauniečių aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ Statybininkų g. 3 (įėjimas iš S. Žukausko g.). Kauniečių aptarnavimo centras dirba pirmadieniais – penktadieniais, nuo 8 iki 17 val.
Siekiant užtikrinti patogumą ir greitesnį paslaugų gavimą, klientai aptarnaujami su išankstinėmis rezervacijomis.

Klientų informavimo pranešimai apie asmens duomenų tvarkymą:


D.U.K.

Taip, galima. Prašome prisijungti į savitarnos portalą http://mano.kaunas.lt/ ir užpildyti formą „Sutarties sudarymas“.
Norint sudaryti sutartis su paslaugų tiekėjais: UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno švara“, AB „Kauno energija“, Jūs turite pateikti:
 • VĮ „Registrų centras“ nekilnojamo turto išrašą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Notaro patvirtinantį įgaliojimą, jei kreipiasi ne savininkas.
Atsiskaityti galite įprastai fizinėse įmokų priėmimo vietose, internetu bei NEMOKAMAI Jums skirtoje partnerių platformoje www.vienasaskaita.lt ar svetainėje http://mano.kaunas.lt paspaudę mygtuką „Sąskaitų apmokėjimas“. Čia prisijungę galėsite matyti paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas ir jiems visiems atsiskaityti vienu kartu! Prisijungimo prie mokesčių platformos duomenys pateikiami kartu su kasmėnesinėmis sąskaitomis tame pačiame voke.
Pirmiausia patikrinkite pašto dėžutę, gal visgi joje yra centro „Mano Kaunas“ vokas su šių teikėjų sąskaitomis viduje, nes šių paslaugų teikėjų sąskaitos atskirai NĖRA SIUNČIAMOS! Nepamirškite, kad ant sąskaitos turi būti tik būsto adresas be vardo ir pavardės.

Jeigu pašto dėžutė tuščia, prisiminkite, ar buvote prisijungę prie mokesčių platformos www.vienasaskaita.lt ir ar sutikote, kad popierinės sąskaitos Jums nebūtų siunčiamos, o jas visas gautumėte tik internetu? Jeigu taip, prisijunkite prie platformos ir sąskaitas matysite paskyroje. Jeigu norėsite gauti ir popierines sąskaitas, keliaukite į paskyros nustatymus, pasirinkite skiltį „Mano Kaunas“ paslaugos ir pažymėkite, kad pageidaujate gauti paštu siunčiamas paslaugų teikėjų sąskaitas.

Jeigu pašto dėžutėje voko iš centro „Mano Kaunas“ nėra ir nebuvote prisijungę prie mokesčių platformos internete, skambinkite telefonu 8 800 20 000 arba kreipkitės į kauniečių aptarnavimo centrą.

Visais atvejais, kai turite klausimų dėl sąskaitų pateikimo, informacijos jose, atsiskaitymo ir kt., kreipkitės į kauniečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“ tel. 8 800 20 000. Esame pasiruošę padėti! Kreipkitės net ir tais atvejais, jeigu turite klausimų dėl prisijungimo prie partnerių platformos www.vienasaskaita.lt.
Atsiskaitant už Kauno miesto savivaldybės komunalinių įmonių sąskaitas partnerių platformoje www.vienasaskaita.lt netaikomas paslaugos administravimo mokestis, kai apmokate sąskaitas tik šių paslaugų teikėjų: AB „Kauno energija“, UAB „Kauno butų ūkis“, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno vandenys“. Jeigu Jūsų bankas neapmokestina bankinio pavedimo, sąskaitų apmokėjimas jums nieko NEKAINUOJA! Be to, į savo paskyrą galite įsitraukti ir visus kitus paslaugų teikėjus, kuriems atsiskaitote periodiškai. Daugiau apie paslaugos teikimo sąlygas sužinosite paskyroje. Įsitikinkite, kaip patogu, kai visiems teikėjams galima atsiskaityti vienu kartu.
Jeigu nepavyksta prisijungti ar nerandate prisijungimo duomenų, kuriuos siuntėme popierinėje sąskaitoje ar el. paštu, susisiekite su centro „Mano Kaunas“ Klientų aptarnavimo skyriumi tel. 8 800 20 000 ir rinkitės konsultaciją mokesčių platformoje www.vienasaskaita.lt.
Tai paprasta. Junkitės prie partnerių platformos www.vienasaskaita.lt arba svetainės http://mano.kaunas.lt, spauskite mygtuką „Sąskaitų apmokėjimas“, suveskite prisijungimo duomenis, kuriuos rasite pateiktus viename voke su sąskaitomis. Prisijungimo duomenys nurodyti tame pačiame sąskaitos lape kaip ir Jūsų būsto adresas! Prisijunkite ir galėsite atsisakyti popierinių sąskaitų, matyti visas sąskaitas internete vienoje vietoje ir atsiskaityti už paslaugas vienu kartu. Juk smagu, kad internete paslaugos teikiamos be darbo valandų!
Centro „Mano Kaunas“ siunčiamose sąskaitose pateikiamas tik būsto adresas be vardo ir pavardės. Tokia sąskaita turi tokią pačią juridinę galią kaip ir sąskaitos su pateiktu vardu bei pavarde, tokias sąskaitas apmokėti privaloma kaip ir anksčiau. Jeigu abejojate, ar pateikta sąskaita iš tiesų skirta Jums, patikrinkite mokėtojo kodą. Jeigu jis sutampa su mokėtojo kodu, kuris būdavo nurodytas ant ankstesnių sąskaitų, – sąskaita iš tiesų adresuota Jums. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės į centro „Mano Kaunas“ Klientų aptarnavimo skyrių. Tiesiog nuo šiol sąskaita už paslaugas pateikiama nurodytu adresu, o ne asmeniui.
Bendra sąskaita siunčiama kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ iniciatyva, kad Jums netektų laukti atskirų sąskaitų, siunčiamų skirtingu metu. Todėl bendrovių „Kauno energija“, „Kauno butų ūkis“, „Kauno švara“, „Kauno vandenys“ vienu adresu teikiamų paslaugų sąskaitos sudedamos į vieną voką ir išsiunčiamos Jums! Šių paslaugų teikėjų sąskaitos siunčiamos ir paštu, ir pateikiamos interneto mokesčių platformoje www.vienasaskaita.lt, kad galėtumėte bet kada jas visas matyti vienu metu ir vienoje vietoje.
Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) šios bendradarbiaujančios įmonės turi teisę keistis duomenimis, kurie yra būtini kokybiškam paslaugos teikimui užtikrinti. Informacija apie jus perduodama tik ta, kuri tiesiogiai susijusi su paslaugos teikimu, o patys duomenys perduodami imantis visų saugumo priemonių ir prisiimant visą būtiną atsakomybę dėl tyčinio ar netyčinio jų paviešinimo.
Mažas pajamas gaunantys AB „Kauno energija“ tiekiamos šilumos vartotojai, norėdami gauti kompensacijas už būsto šildymą ir karštą vandenį, turi kreiptis į savivaldybių Socialinės paramos skyriaus padalinius, esančius seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Kreipiantis į Socialinės paramos skyrių reikalinga turėti šiuos dokumentus:
 • Prašymą-paraišką, kurioje reikia nurodyti duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją;
 • Pažymą apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą);
 • Priklausomai nuo aplinkybių gali reikėti pateikti ir kitas pažymas ar dokumentus.
 • Socialinės paramos skyriaus specialistai pagal gyventojų pateiktus dokumentus nustato teisę gauti kompensacijas ir informuoja AB „Kauno energija“.
AB „Kauno energija“ gavusi informaciją iš Socialinės paramos skyriaus pritaikys kompensacijas. Informaciją apie kompensacijų skyrimo tvarką galite rasti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus internetiniame tinklapyje www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/ arba skambinti nemokama telefono linija 8 800 22112 bei telefonu +370 37 42 44 40.
Šildymo sezono metu kompensacija už būsto šildymą teikiama, kai išlaidos už būsto šildymą viršija 10 procentų pajamų skirtumo. Pajamų skirtumo dydis apskaičiuojamas iš šeimos pajamų gaunamų per mėnesį atėmus valstybės remiamas pajamas.
Bute registruotam ir gyvenančiam vienam asmeniui, pajamų skirtumo dydis apskaičiuojamas iš vieno asmens gaunamų per mėnesį pajamų atėmus 1,5 karto didesnes valstybės remiamas pajamas. Kompensacija skaičiuojama, kai naudingas būsto plotas ne didesnis už įstatyme nurodytus normatyvus.
Naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims yra:
 • 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui;
 • 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui;
 • 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui;
 • 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui.
Karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims yra:
 • 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
 • 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;
 • 0,5 kubinio metro trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį.
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą kompensacijos apskaičiavime už būstui šildyti tiekiamą šilumą dalyvauja būsto bendras naudingas plotas ir faktinis šilumos kiekis tenkantis naudingojo būsto ploto kvadratiniam metrui šildyti. Esant viršytam bent vienam iš šių dydžių, kompensacija apskaičiuojama nuo išlaidų paskaičiuotų už normatyvinius dydžius atėmus 10 procentų pajamų skirtumo dydį. Normatyvinis (maksimalus) šilumos kiekis naudingojo būsto ploto vienam kv. metrui šildyti nustatomas vadovaujantis 2018-10-16 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-329 patvirtinta metodika.
Karšto vandens išlaidos nepasiturintiems gyventojams kompensuojamos, kai karšto vandens, kurio kiekis ir šilumos sąnaudos ne didesni už įstatyme nustatytus normatyvus, išlaidų dalis viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas.
Faktiniam kiekiui viršijus įstatyme nurodytus normatyvinius dydžius kompensacijos skaičiavimui imamos išlaidos, paskaičiuotos už normatyvinį karšto vandens kiekį ir normatyvinį šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti, atėmus 5 procentus gyvenamąją vietą deklaravusių ar būstą nuomojančių asmenų pajamų.
Pasitikrinkite galimybę gauti kompensaciją už šildymo ir karšto vandens išlaidas skaičiuoklėje spis.lt.
Skolingi vartotojai, norintys gauti kompensaciją už būsto šildymą ir karštą vandenį, gali kreiptis į Kauno miesto (rajono) savivaldybę dėl kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį gavimo, tačiau šiuo atveju išskirtinė kompensacijos gavimo sąlyga yra skolos išmokėjimo Susitarimo kompensacijai gauti pasirašymas (atvykti pasirašyti į bendrąjį klientų aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“, adresu Statybininkų g. 3, Kaune). Daugiau informacijos:
https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/gyvenimo-atvejai/reikia-socialines-paramos-ar-pagalbos/

KONTAKTAI

 

SUSISIEKIMO IR APTARNAVIMO BŪDAI

VIENAS NUMERIS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖMS!

Turite klausimą:

 • Kauno miesto savivaldybei
 • UAB „Kauno švarai“
 • AB „Kauno energijai“
 • UAB „Kauno vandenimis“
 • UAB „Kauno butų ūkiui“
 • UAB „Kauno gatvių apšvietimui“
 • UAB „Kauno autobusams“

Skambinkite 8 800 20 000

Turite klausimų ar pasiūlymų?

Norite pranešti apie įvykį?

Susisiekite su visomis Kauno miesto savivaldybės įmonėmis asmenine žinute Facebook puslapyje MANO KAUNAS

Bendrovių „Kauno švara“, „Kauno energija“, „Kauno vandenys“, „Kauno autobusai“, „Kauno butų ūkis“ ir „Kauno gatvių apšvietimas“ KAUNIEČIŲ APTARNAVIMO VIETOS NUO ŠIOL PO VIENU STOGU!

Kauniečių aptarnavimo centre Jūs galite:

 • Sudaryti sutartis, gauti pažymas
 • Gauti informaciją apie paslaugas ir įkainius
 • Pateikti prašymus

Jūsų patogumui, nuo 2018 m. sausio 2 d. veikia tik vienas bendras visų įmonių kauniečių aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ Statybininkų g. 3 (įėjimas iš S. Žukausko g.). Kauniečių aptarnavimo centras dirba pirmadieniais – penktadieniais, nuo 8 iki 17 val.

Turite klausimų ar pasiūlymų?

Norite pranešti apie įvykį?

Parašykite [email protected] ir mes su Jumis susisieksime.