Šilumos kaina Kaune nuo balandžio 1 d. mažėja dar 11,8 proc.

Paskelbta: 2018-03-28 (Trečiadienis)
Kategorija: Kauno energija; Naujienos;

Nuo š. m. balandžio 1 d. šilumos kaina Kaune mažėja dar 11,8 proc. Vietoje šiuo metu galiojančios 5,81 ct/kWh su PVM centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, nuo š. m. balandžio 1 d. įsigalios 5,12 ct/kWh su PVM vartotojams tiekiamos šilumos kaina. Šilumos kaina Kaune mažėja jau trečias mėnuo iš eilės.

Šilumos kaina mažėja dėl vėl pradėjusios mažėti biokuro kainos bei sumažėjusių AB „Kauno energija“ perkamos šilumos kainų.

Šiuo metu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) įstatymų nustatyta tvarka vykdo AB „Kauno energija“ bazinės šilumos kainos perskaičiavimą, po kurio, tikėtina, kad galutinė šilumos kaina kauniečiams bei Jurbarko gyventojams dar sumažės.

Nepaisant to, pastaruoju metu viešojoje erdvėje nesibodima manipuliuoti vartotojų nuotaikomis, publikuojant faktais nepagrįstus straipsnius apie „brangiausią kainą“, apie vartotojų „permokas“ už šilumą, „riebius pelnus“ ir t. t. Atsakydama į šiuos nepagrįstus kaltinimus, AB „Kauno energija“ dar kartą primena, kad bendrovės tiekiamos šilumos kaina griežtai nustatoma pagal Komisijos patvirtintą metodiką. Ir viešas „švaistymasis“ nepagrįstais skaičiais apie kokias nors „permokas“ tik dar žalą visam centralizuotai tiekiamos šilumos sektoriui.

Pagal tą pačią metodiką numatomas ir galimas didesnės investicijų grąžos grąžinimas vartotojams, jei toks būtų nustatytas perskaičiuojant bazines šilumos kainas, kaip tai numato metodika.

Galutinė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina perskaičiuojama ir nustatoma kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo kuro bei perkamos šilumos kainų.

Šilumos kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke mažėja jau trečias mėnuo iš eilės. Š. m. vasarį, palyginus su sausiu, centralizuotai tiekiamos šilumos kaina mažėjo 0,9 proc. Kovą šilumos kaina mažėjo dar 5,16 proc., o balandį – dar 11,8 proc.

Vartotojai vis dar dažnai painioja šilumos kainą su sąskaitos už suvartotą šilumą dydžiu. Sąskaitos dydis yra šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio sandauga. Didžiausią įtaką sąskaitų už suvartotą šilumą dydžiui turi šilumos suvartojimas, kuris, savo ruožtu, įtakojamas šaltų orų bei deklaruoto suvartoto karšto vandens kiekio.

Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt.